čeština   slovenčina   deutsh   english

Skladování, povrchová úprava

Spárovka je lepená jednovrstvá deska z měkkého nebo tvrdého dřeva, která je vyráběna z jednotlivých lamel.

Je vhodná na výrobu nábytku, k výrobě schodišť a jiných interiérových prvků. Desky jsou standardně broušené.

Systém lepení

severské dřeviny - spárovky a vícevrstvé desky ze severských jehličnatých dřevin jsou lepeny systémem MUF - lepidlo na bázi melamin-močovinoformaldehydové pryskyřice, SWP 2 dle normy EN 13353, PEFC, CE<
evropské tvrdé dřeviny - spárovky z tvrdých evropských dřevin jsou lepeny PVAc  lepidlem na bázi polyvinylacetátu třídy D3 dle EN CZ 204
malajský dub- HEVEA - spárovka HEVEA je lepena PVAc  lepidlem na bázi polyvinylacetátu třídy D4 dle EN CZ 204

Odpovědnost

výrobce ani prodejce nezodpovídá za chyby na materiálu vzniklé nesprávnou manipulací, skladováním či neodborným zpracováním nebo užitím výrobku v nesprávném klimatu. Výrobky mohou být používány i ve chráněných venkovních prostorách, bezpodmínečně je však při tom vyžadována bezvadná stavebně fyzikální konstrukce a důkladná ochrana povrchů a hran. Ve zvýšené míře může docházet k tvorbě prasklin a změnám barevnosti.

Manipulace

je potřebné zabránit mechanickému poškození, které může vzniknout např:

  • posouváním desek po sobě při nakládce/vykládce (stopy po smýkání, poškrábání atd.)
  • při dopravě pokud nejsou desky pevně fixovány v nákladovém prostoru
  • při házení může dojít k mechanické deformaci atd.

Nedoporučujeme desku opírat do rohu nebo o zeď. Pokud je deska více jak 40 cm široká a delší než 1 metry, tak doporučujeme okamžitě uložit do předem připravených konstrukcí a neskladovat je déle, než je nezbytně nutné.

Na upevnění desky doporučujeme vyrobit svlakové spoje, které zpevní desku a zabrání kroucení desky. Díky svlakům bude deska stabilní a zabrání se poškození výrobku.

Skladování

výrobky ze dřeva vyžadují vyvážené pokojové klima s teplotou přibližně 20°C a s relativní vlhkostí vzduchu 40-50%. Správná vlhkost vzduchu je rozhodující především během topného období, aby se předešlo deformacím a vzniku trhlin. Výrobky skladujte vždy na ležato a zakryté folií, a to v uzavřených a suchých prostorách. Desky nesmí být skladovány v přímé blízkosti topení (topných těles), v blízkosti studených a vlhkých stěn, dveří nebo oken. Jednotlivé desky ( i balíky desek) je potřeba skladovat na ležato a dostatečně podložené – minimálně dvěma stejně vysokými podložkami na jeden běžný metr - položené příčně vůči podélnému směru desky.

Způsob aklimatizace před zpracováním

Před zpracováním je nutné desky zkontrolovat. Reklamace zjevných viditelných jakostních a technických vad musí být uplatněny před zpracováním. Reklamovat lze pouze desku, která je v původním formátu. Desky je nutné před zpracováním aklimatizovat min. 48 hodin při pokojové teplotě (20-22°C). Délka aklimatizace může být delší, záleží na prostředí, kde byla skladována před výrobou. Pokud deska před aklimatizací prodělala delší provoz nebo byla skladována za výrazně odlišných podmínek od klimatu, v kterém bude užívána nebo zpracována, je třeba aklimatizaci dostatečně prodloužit, a to i případně o proces, kdy nejprve bude aklimatizována deska v obalu (pro mírnější přechod mezi prostředím) a až následně bude deska rozbalena a aklimatizována bez obalu. Desku, kterou jste vyndali z fólie, je nutné uložit ve vodorovné poloze. Z obou stran musí být desky volně přístupné působení vzduchu, podložené podkladovými prokládky. Nespotřebovaný polotovar, zbytkový formát skladujte taktéž dle výše uvedených zásad skladování. Je nutné dbát na klimatické podmínky zpracovaných desek, zabránit extrémním klimatickým podmínkám (např. velmi suchý nebo velmi vlhký vzduch apod.), nebo výrazným změnám prostředí při zpracování a zabudování do staveb. Materiál masivní dřevo reaguje na změnu teploty a vlhkosti, neustále „žije“ i po zpracování ve výrobku. Pohlcuje nebo uvolňuje vzdušnou vlhkost ze svého okolí a na tu reaguje tvarovými změnami. Mění rozměr, deformuje se, sesychá nebo bobtná. Z tohoto důvodu je nutné dbát na to, aby i po zabudování mohla deska dilatovat a měla možnost tvarových změn. Při správném klimatu v místnosti a dobré povrchové úpravě jsou rozměrové změny malé. Přesto i tak může vzniknout malá deformace a jemné povrchové trhliny. U masivních materiálů je to přirozené a nepatří to k výrobním vadám.

Povrchová úprava

Desky je potřeba ošetřit a povrchově upravit, vždy z obou stran a na všech hranách stejným způsobem a materiálem (lak, olej, vosk atd.) i stejným množstvím. Pro každé konečné použití je nevyhnutelná kvalitní povrchová úprava celého povrchu desek, která brání prudkým změnám vlhkosti v materiálu.

Máte dotazy nebo připomínky k našim službám, chcete poradit s výběrem nebo se chcete na něco zeptat?
Napište nám dotaz přes náš kontaktní formulář.