čeština   slovenčina   deutsh   english

Produkt Balení Použití Výhody Zpracování Poznámka

ACMOS - separátory

ACMOS 1124 B 5 kg Pro dýhovací lisy při použití močovino Neutrální chování k dýze, lakům, gumě Nastříkáním, Skladem
  20 kg a melaminových lepidel i mořidlům.Snášenlivost s pokožkou. hadrou, stěrkou  
ACMOS 81-400 WE 5 kg Separátor pro fenoly, pryskyřice i pro Lze nanášet i na horké plechy. Stříkáním Na objednávku
  180 kg zařízení na lepení laťovky Rozpouští zbytky disperzních lepidel.    
ACMOS 81-474 20 kg Separátor pro desky, s nanášením Lze nanášet na studené i na horké Stříkáním Na objednávku
  180 kg fenolových či jiných pryskyřic lisovací desky či formy.    
ACMOS 82-2405 spray Separátor vhodný pro polyesterové Bezproblémové zpracování i pro těžko Stříkáním Skladem
  12 x 400 ml a epoxidové pryskyřice, polyuretany přístupné oblasti, široká oblast použití.    
ACMOS 100-81 S 5 kg Separátor pro tavná lepidla na Zamezí přilnutí tavných lepidel na Stříkáním, štětcem Na objednávku
    olepovačkách a pro pryskyřice přítlačných válečcích, pásech.    
ACMOS 100-2450 spray Použitelný pro všechna lepidla, topné Vhodný zvláště pro olepovací tavné Stříkáním Skladem
  12 x 400 ml lišty, olepovací zařízení zařízení na hrany, ideální působení.    
ACMOS 100-5030 5 kg Separátor pro tavná lepidla a Vytváří tenký, sotva viditelný film, který Stříkáním, štětcem Na objednávku
    olepovací zařízení zabraňuje přilnavosti tavných lepidel. dávkovacím zař.  
ACMOS 103-30 20 kg Separátor pro lepené dřevěné Dobré separační působení, čisté vrchní Štětcem, hadrou Na objednávku
    konstrukce, pro resorcinová lepidla plochy.    

WAXILIT - kluzné prostředky

WAXILIT 22-71 F 5 kg, 20 kg Kluzný prostředek pro dřevozpraco- Dobré kluzné působení, nezanáší Dávkovacím zař., Skladem
  150 kg vatelská zařízení čerpadla, hadice ani trysky stříkací pistolí  
WAXILIT 22-2411 spray Kluzný prostředek ve spreji pro Vhodný pro malé a těžko přístupné Stříkáním Skladem
  12 x 400 ml dřevozpracující stroje oblasti, pro hoblovací nože a frézy    

Acmosol - čističe

ACMOSOL 131-10 5 kg Pro tavné nádobky olepovacích Ředitelný vodou, dobrý čistící efekt Houbičkou, Na objednávku
    tavných zařízení   hadrou  

 

Máte dotazy nebo připomínky k našim službám, chcete poradit s výběrem nebo se chcete na něco zeptat?
Napište nám dotaz přes náš kontaktní formulář.