klientská zóna čeština slovenčina deutsh english
Úvodní stránka>Produkty>Lepidla průmyslová>Obuvnický průmysl>Nejpoužívanější lepidla>

Nejpoužívanější lepidla

Nejpoužívanějši lepidla

Polyuretanová

Ultraflex 4010 - Přednátěr na mastné usně (nad 12% tuků) - používá se i na normální usně na pracovní a vojenskou obuv, některé firmy i na normální obuv

Ultraflex 4320 Nejvíc používaný - podešve PUR, PVC , po halogenizaci na TR a pryž. Na podešve může být bez Härteru.Lepeni podšívek Sympatex. Vysoká tepelná aktivace - 65-70 °C.

Ultraflex 4355 Na TR podešve event. PVC podešve s vysokým rámkem (šálou). Na TR a pryž po halogenizaci.. Na podešve může být bez Härteru. Nižší tepelná aktivace - 50 °C

Ultraflex 4818Na PUR,PVC,po halogenizaci TR a pryž - některé pryže je možné lepit bez halogenizace - po odrásání (např. styropor,některý obolit) Používá se s Härterem.Teplota aktivace 60-65°C. 

Ultraflex 4814  Na PUR.,PVC,po halogenizaci TR a pryž - některě pryže je možné lepit bez halogenizace-po odrásání (např. styropor,některý obolit) používá se s Härterem. teplota aktivace 55 - 60 °C.

Ultraflex 4822 - Obdoba 4818 ale je antistatické.

Ultraflex 4915zatírání stehu před přímým nástřikem PUR, bez tužidla.

Ultraflex Vorstrich PU/D  -Přednátěr na PUR podešve (bez drásání) po omytí Isa Verdünnerem 220. Používá se s Härterem.

Ultraflex R16  - Přednátěr pro přímý nástřik PVC. Používá se s Härterem 101.

Polychloroprenová lepidla

Isarcoll 5101 X - Běžné lepidlo na styropor, lepení rámků na obolit, vlepování stélek , potahování dilců,šici dílna apod. Neobsahuje toluen. Používá se bez Härteru.

Isarcoll Perfekt - Běžné lepidlo na styropor, lepení rámků na obolit, vlepovámí stélek , potahování dílců,šicí dílna apod. Obsahuje toluen . Používá se bez Härteru.

Isarcoll 5310 - Běžné lepidlo na styropor, lepení rámků na obolit, vlepování stélek , potahování dilců,šicí dílna apod. Obsahuje toluen . Používá se i s Härterem.
Isarcoll 5114  - lepidlo s vyšší viskozitou. Používá se na šicí dilně, pro vlepování opatků , lepení podšívek Sympatex. Lepení PP sekacích klátů. Dlouhá
otevřená doba.Neobsahuje toluen. Používá se bez Härteru.
Isarment 5402 X  - Napínání obuvi - vysoká tepelná stálost Neobsahuje toluen . Použití bez Härteru.
lsarment 5428 L   - Montáž stélek , vlepován stélek . Bezbarvý.
lsarment 5434     - Vlepování stélek ,potahování klínů a podpatků - dlouhá otevřená doba nízká viskozita. Neobsahuje toluen. Požití bez Härteru.
Isarment 5437     - Nános na EVA klíny a podešve a na PS podpatky při potahování. Neobsahuje toluen. Používá se bez Härteru.
Isarment 5438     - Běžné Iepidlo na styropor, lepení rámků na obolit, vlepování stélek , potahování
dílců,šicí dílna apod. Vyšší viskozita než Isarcoll 5105 nebo Perfekt nebo 5310. Neobsahuje toluen . Používá se bez Härteru.
Isatrans perfekt X   - Lepení korkových stélek , lepení rámků na pryž. podešve , na šicí dílně. Nízká viskozita. Neobsahuje toluen . Použivá se s Härterem.
Isarcoll Vorstrich NX -  Přednátěr na EVA, podešve po odrásání, přednátěr na useň při dalším použití Isarmentů nebo Ultraflexů.Použivá se s Härterem.

Syntetické kaučuky

Ibucoll 7307     - Přednátěr na useň pro přímý nástřik TR.. Používá se s Härterem. Nahrazen lepidlem Sigastic GTR-S- používá se bez Härteru.
Ibucoll 7310     - Stříkatelné lepidlo pro lepení podšívek.
Ibucoll 9039      - Přednátěr na synt. mat. pro přímý nástřik TR, přednátěr na TR podešve - běžky,Přednátěr pro přímý nástřik TPO.Bez Härteru.
Lepidla pro zaklepávání
Umbugzement 500 M Roztok přírodního kučuku.
 

Halogenizační činidla

Icortin C 17 Jednosložkové činidlo, doba životnosti 6 měsíců. Obsahuje UV indikátor.
Icortin C 40 F -A+B Dvousložkové činidlo, doba životnosti nesmíchaného neomezená. Životnost
smíchaného- 1 týden. Obsahuje UV indikátor.

Ředidla a omývací prostředky:

Isa Verdünner 1 omýváni PVC podešví a synt. vrchových rnat.

Isa Verdünner 220 omývaní PVC podešví ,synt. vrchových mat. , PUR podešví
Řědění Ultraflexů, ,čištění strojů a zařízení po použití těchto lepidel Účinnější nežVerdünner 1.
Isa Verdünner 111 omývání pryže před halogenizací , ředění Isarcolů a Isarmentů a čistění strojů a
zařízení po použití těchto lepidel.
Reiniger RIM 3 omývání PUR podešví ,tam kde nestačí Verdünner 220
ISA Verdünner 330 omývací prostředek podešví


Tužidla

Härter 3 FE - rychlé, barvící tužidlo. Obdoba je Härter 3 FE/UV- obsahuje UV indikátor Härter FE/Fls- bezbarvé ,rychlé tužidlo
Härter FE/UV – pomalejší , bezbarvé tužidlo obsahuje UV indikátor(Bata)
Härter F1 - pomalejší, bezbarvé tužidlo
Härter 101- pomalé, bezbarvé tužidlo (Elefanten)
Härter 1E – rychlé vysoká tepelná odolnost a odolnost proti hydrolýze

Přednátěry
Isamix 9005 přednátěr na PP
Isamix 9018 přednátěr na PAD
Isamix 9077 FL přednátěr na PS
PA Primer 9092 přednátěr PAD
Isamix EVA 16 přednátér na EVA po odrásání nebo omytí Reinigerem P

Tavná lepidla

Termodur 2007 PES granulát , napínání špic
Termodur 2190 PAD granulát , napínání stran
Termodur 203 PAD granulát , zaklepávání
Termostrang 2030 PES drát , napínání špic
Termostrang 2143 PAD granulát , napínání stran
Termodur D EVA granulát , kašírování , lepení uzávěrů
 

Disperzní lepidla
Irutex D 60 ST pomocné lepeni v šicí dílně
Irutex 1051 lepení podpatků a potahů
Irutex 8500 lepení podrážek, podešvína kožené a textilní svršky obuvi
Ipacollan D04D PVAc polyakrylát - lepidlo s dlouhou lepivostí ( Hetzel)
 

Speciální přípravky
Isarmet A 176 vteřinové lepidlo