klientská zóna čeština slovenčina deutsh english
Úvodní stránka>Produkty>Čištění oplachové vody>

Čištění oplachové vody

Oplachová voda

Oplachová voda vzniká mytím/čištěním štětců, nanášecích ručních válečků nebo automatických válcových nanášeček apod.

Oplachovou vodu je podle platné legislativy nutné :
> likvidovat jako nebezpečný odpad
> nebo vyčistit na hodnoty požadované místní čističkou odpadních vod

Samotné čištění probíhá ve 3 fázích:
1. Fáze - do oplachové vody se přidá reakční činidlo
2. Fáze - pomocí vrtačky a míchadla se reakční činidlo s vodou důkladně promíchá, dokud nejsou viditelné vločky
3. Fáze - vyvločkovaná voda od lepidla/barvy se naleje do nádoby s filtrem a vločky se oddělí filtrací

Letáček …

Prospekt zařízení …

Instruktážní video …