čeština   slovenčina   deutsh   english

Lepidla a speciální výrobky pro obuvnicky a kožedělný průmysl


Technologie lepení

1. Lepení podešví

A. TR - podešve
některé podešve (znečištěné finyšem) omýt ISA-Verdünner 4 ,nebo ISA-Verdünner 111, doba schnutí 10 - 20 min
halogenizace: Icortin C 17 nebo Icortin C 40, doba schnutí min.1 hod - optimálně 24 hod.
některé podešve obtížně lepitelné - přednátěr ULTRAFLEX VORSTRICH PU/D + 5% Härter, doba schnutí min - max 2 dny
Lepení Ultraflex 4818 nebo 4815 + 5% Härter
Ultraflex 4320 nebo Ultraflex 4350 + Härter (na podešve může být bez Härter)
UTltraflex 4338 + 5% Härter FC/UV nebo Ultraflex 4814 MR + Härter 109 na svršky
Při nanášení na automatických strojích
Doba schnutí 15 - 20 min
Některé typy TR podešví lze lepit bez halogenizace
Omýt ISA Verdünner 4, doba schnutí 10 min
Přednátěr Ibucoll 9039, doba schnutí 20 min - 4 dny
Lepit Ultraflex + Härter


B. PVC podešve
Omytí ISA Verdünner 220 nebo ISA Verdünner 12, doba schnutí 10-20 min
Lepení jako TR


C. Pryžové podešve – Nitrylakaučukové podešve
Odrásat, očistit nebo důkladně omýt (vytrit) ISA Verdúnnerem 111 doba schnutí 10-20 min
Halogenizovat Icortinem C 17 nebo Icortinem C 40 doba schnutf min 1 hod-opt.24 hod.
Lepení jako TR
Poznámka: Některé podešve ( Tunit, Tuniskor) lze lepit bez omytá a halogenizace přímo
Ultraflexem 4818 + 5 % Härteru

 

D. Podešve z mikroporezní pryže - Styropor
a)
lepení přímo Ultraflex 4818 + 5% Härter (Styropor - Itálie), doba schnutí 1 s - 30 min
b) lepení pomocí CR lepidel - Isarcoll 5310 nebo 5101, Isarcoll Perfekt, doba schnutí 15 - 60 min. Poznámka: 5310 může být s 5% Härter
c) přednátěr Isarcoll Vorstrich NX + 5% Härter doba schnutí min. 20 min, max 4 dny. Lepení: Ultraflex řady 48..+ Härter nebo CR lepidlo-Isarcoll
d) podešve „Mikrolit - halogenizovat Icortin C 17, pak lepit Ultraflex 4818 nebo 4320


E. PUR - podešve
odrásat nebo důkladně omýt (vytřít) ISA-Verdünner 220, u některých podešví zejména polyeterových - Reiniger RIM 3, doba schnutí 5 - 10 min, ihned potom přednátěr Ultraflex Vorstrich PU/D + 5%  Härter, doba schnutí min. 20 min - max 4 dny
Poznámka : u některých zejména odrásaných podešví není nutný přednátěr.
Lepení jako TR

 

F. Usňové podešve
Odrásat a očistit
přednátěr - Isarcoll Vorstrich NX + 5% Härter, doba schnutí min. 20 min - max 4 dny nebo Ultraflex 4010 Y + Härter
lepení: Ultraflex řady 48.. (i při delší době schnutí) nebo 4320 (při době schnutí 20 min)
Isarcoll Perfekt X nebo Isarcoll 5310 + Harter ( při vyšším obsahu tuků) nebo Isarcoll 5101. Doba schnutí 20 - 30 min

 

G. Polyamidové podešve
Omýt ISA - Verdünner 220, doba schnutí 5 -10 min
přednátěr - Isamix 9018 nebo PA Primer 9092, doba schnutí 30 min - 4 dny
lepení: Ultraflex řady 48.. + Härter nebo Isatrans Perfekt X + Härter

 

H. EVA podešve
a)
odrásat a očistit
- přednátěr Isarcoll Vorstrich NX + Härter, doba schnutí 20 min - 4 dny
- lepení - viz usňové podešve

b) odrásat a očistit
- přednátěr Isamix 9078 TO ( TX) - UV sít'ování
- lepení - Ultraflex řady 48.. + Härter

c) odrásat a očistit
- lepení Isatrans Perfekt X + Härter, doba schnuti 20 - 30 min

d) odrásat a očistit
- omýt Cleaner P
- přednátěr Vorstrich EVA 16 potom lepit PUR lepidly řady Ultraflex + Härter


I. Kombinované PUR – Pryž podešve
odrásat a očistit PUR nebo omýt ISA Verdúnner 220 doba schnutí 5-10 min
přednátěr Ultraflex Vorstrich PU/D + H doba schnutí min 20 min,max 2 dny
odrásat a očistit pryžovou část
halogenizovat pryžovou část Icortin C 17 nebo C 40
lepit Ultraflea 4818 + Hártcr


J. Podešve z krepy a transparentních kaučuků
a)
lepení Isarcoll 5328 ,jedno nebo dvousložkovy', doba schnutí dvousložkový 60 - 90 min.
b)odrásat a omýt ISA Verdúnnerem 111, halogenizovat Icortinem C 17 (doba schnuti 24
hodin ) lepit UItratleaem řady 48.. + H , 15 - 20 minut schnutí

c)lepit oboustranně pomocí Isatrans Perfekt X + H~rter - doba schnuti 20 - 30 minut

K. Podešve - PS podpatky

a) Tunit – PS
- PS podpatek natřít Isamia 9077 FL doba schnutí 20 min až 3 dny
- Nátěr na podpatek a Tupit - Ultratlea 4818 + Hárter doba schnutí l S - 20 min.
- Aktivace, zalisování
b) TR - PS ( ABS )
- PS podpatek natřít Isamia 9077 FL doba schnutí 20 min až 3 dny
- TR - halogenizovat Icortin C 17
- pak oboustranný nános Ultraflex 4818 + H~rter doba schnu# 15 - 20 min. aktivace,
zalisování

2. Přímý nástřik

A. TR - podešve
a)
vrchy z přírodní urně do 12% tuků:
-odrásat a očistit
-nátěr - Ibucoll 730? X jedno nebo dvousložkový - doba schnutí dvousložkový max.30 min.
-nebo Iruban 7301 příp. Isatrans Perfekt X + Hárter

b)syntetické usně
-nátěr Ibucoll 9039 doba schnuti 20 min až 4 dny

c)nástřik na pryž
-pryž odrásat a očistit
-nátěr Isatrans Perfekt X jako jednosložkový nebo dvousložkový- doba schnu# dvousložkový
max. 30 minut.
Nebo:
- halogenisovat Icortinem C 17 nebo C 40
-přednátěr Ultraflea 4818 + H doba schnutí 30 min
-nános Ibucoll 9039 doba schnutí 60 min - 3 dny


B. PVC – podešve
přírodní useň odrásat a očistit, syntetilax prip. omýt ISA Verdünner Z20 nebo 12
přednátěr - Ultraflex 4320 nebo Ultraflex R 16 , jako jednosložkový nebo
dvousložkový,doba schnutí dvousložkavý20 min.


C. PUR - podešve
a)
vrchy z přírodní usně
-odrásat a očistit
-přednátěr Ultraflex 4905 X+ H,doba schnutí min.30 min max 4 dny, nebo Ultraflea 4907
M + H, doba schnutí min. I hod max. 4 dny

b)pryžová nášlapová část
- pryž odrásat nebo ditkladně omýt ISA Verdúnnerem 111 doba schnutí 20 - 30 min
- halogenisovat Icortinem C 17 nebo Icortinem C 40 doba schnutí min 1 hod.opt. 24 hod.
- přednátěr Ultraflex 4905X (štětcem) nebo Ultraflex 4907M (stříkáním) + Härter
doba schnutí min. 1 hod max 3 dny
- předehřátí pryž. dílce na 60 - 70 °C , nástřik PUR

c)nástřik na EVA ( Aqualine Beschichet EVA)
-přednátěr Isarcoll Vorstrich NX + Härter doba schnutí min.20 min, max 60 min

d)obuv s pryžovou obsázkou a nástřik PUR
-usňovou záložku odrásat,očistit, přednátěr Ultraflex 4010Y+H doba schnutí min 20 min,
nátěr Ultraflex 4320+ H doba schnutí 15 - 20 min.
-pryžovou obsázku odrásat,. halogenizovat Icortin C 17, natřít Ultraflex 4320+H,
oboustrarnná aktivace 60-70°C, přilepeni obsázky.
-omytí obsázky ISA Verdünner 111,halogenizace Icortin C 17, nátěr Ultraflex 4905 X +
5 % H doba schnutí min. I hoďiu , max 3 dny.
-nástřik PUR


D. Navulkanizování NBR podešví
a) vrchy z přírodní usně
-odrásat a očistit
-prednátěr - Iruban N Vorstrich X+ 10 % Verstrammer NX doba schnutí min. 10
min,max 4 dny
-nátěr - Iruban N Antistatic X+ 10 % Verstrammer NX doba schnutí min.30 min.,max.4
dny nebo Iruban Extra + 5 % H~rter nebo Iruban NBR

3. Napínání obuvi

A. Napínání špic - termo
a)
PES granulát TERMODUR 2007 teplota 240 – 250 °C
b)PES drát TERMOSTRANG 2030 teplota 230 °C
B. Napínání stran - termo
a)
PAD granulát - Termodur 2190 teplota 160 -170 °C
b)PAD granulát - Termostrang 2142 nebo 2143 teplota 220-240 °C
C. Napínání rozt. lepidly
a)
toluenová - Isarcoll 5310 jedno nebo dvousložkový, doba schnutí dvousložkový 20-30min,
jednosložkový 20 - 60 min.
Isarcoll Perfekt jednosložkový - doba schnutí 20 - 60 min.

b)beztoluenová - Isarment 5438 doba schnutí 20 - 60 min.
Isatrans Perfekt X jedno nebo dvousložkový,doba schnutí dvousložkový
20-30 min, jednosložkový 20 - 60 min.

c)vyšší tepelná stálost - Isarcoll 5114 doba schnutí 20 - 60 min
Isarment 5402 X

d)polyuretanová -Ultraflex 42 jedno nebo dvousložkový,doba schnutí dvousl. 15-20 min
Ultraflez 4818 jedno nebo dvousložkový, doba schnutí 15-20 min,
nutná tepelná aktivace cca 60 °C.

4. Potahování dílců

A. EVA klíny
-namočit do Isarmentu 5437 nebo nastříkat Isarment 5434 doba schnutí 20-30 min.
20-30 min, jednosložkový 20 - 60 min.
-potah nastříkat Isarment 5434 nebo Isarment 5438 doba schnutí 15 - 20 min.
-potáhnout, odrásat a očistit
-lepit Ultraflexem 4818 nebo 4815 + H nebo Isatrans Perfekt X + Härter
B.
PS podpatky
-namočení (natření) podpatků Isarment 5437 doba schnutí 20 - 30 min
-nastříkání potahů Irutex 1051 HV nebo Irutex 1462 doba schnu9f 20-30 min nebo Isarcoll 5101X ,5114 ,Isarment 5434 ,5438

C.TR fusbety
- TR fusbety natřít Isatrans Perfekt X doba schnuti 20 minut
- Potahy natřít Isarment 5438 doba schnutí 20 - 30 min

D.PUR stélky
- stélku namočit (natřít) Ultraflea Vorstrich PU/D + H doba schnutí 20 - 30 min.
- potom namočit (natřít ) Isarment 5437 doba schnutí 20-30 min.
- potahy natřít Isarment 5438 doba schnutí 15 - 20 min

5. Korkové stélky

A. Latexové
a)
vrchy z prir. usně
- napínání : Isatrans Perfekt X + 5 % Hárter doba schnutí 15 - 20 min
- odrásat , natřít Isatrans Perfekt X + Barter

b)synterické vrchy:
- stélky halogenizovat Icortinem C 17 nebo C 40
- napínání : Ultraflea 4818 + H~rter doba schnutf 15 - 20 min , aktivace !
- omýt ISA Verdúnner 220 nebo 12 doba schnutí min 10 min.
- nátěr Ultraflea 4818 + Barter

B. Pryžové
-stélky halogenisovat Icortinem C 17nebo C 40
-napínání - Ultraflex 4818 + Hárterdoba schnutí 10 min.
-lepení - Ultraflex 4818
C. PVC
-stélku omýt ISA Verdünner 220 nebo 12 nebo 1, doba schnutí min. 10 min.
-napínaní - Ultraflex 4818 + Härter
-lepení Ultraflex 4818 + Härter
D. PUR
-stélky omýt ISA Verdünnerem 220,
-napínat Ultraflex 4818+Härter
- lepit Ultraflexem 4818 + Härter
E. Latexové stélky-TR podešve ( Oswald)
-lepenou plochu stélky (napínací a pod podešev)natřít Isatrans Perfekt X + H , doba schnuti
20 min.-napnutí, odrásat záložku
-TR podešev halogenizovat Icortinem C 17 , doba schnuti minimálně 1 hodinu
-lepit Ultraflegem 4818 + Hárter

6. Vlepování opatků

A. TR opatky
-namočit nebo natřít Isarment 5437, doba schnutí 20 min. nebo Hikaflex 1504
B. Lefa
a)
za mokra: Híkaflex D 524 T
b)za mokra s aktivací: Hikaflex D 202 K , oschnout 5 min, aktivace 40 - 60 °C,
nebo Hikaflex D 205 oschnout 5 min, aktivace 65 °C

c)za sucha s aktivací: Hikaflex 1504(nízkoviskozni) nebo 1506(vysokoviskozní) doba schnutí
10 min,aktivace 65°C nebo Hikatlez 1536 -( možnost skladování)doba schnutí min.10
min,max.ó týdnů,aktivace 65 °C

d)roztokovým lepidlem - hokejová obuv: Isarcoll 5101 X doba schnutí 20 min.
C. PP opatky
-přednátěr Isamiz 9005, doba schnutí min. 20 min, max 2 dny
-nátěr Isarcoll 5114- doba schnutí 20 min

7. Tužinky nanášení v tavenině

Termostrang 2101 nebo Terlan 2165 nanašera 160 -180 °C.

8. Montáž podešví

A. EVA podešev – pryž rámek
-odrásat - oboustranný nános Isarcoll 5101 X nebo Isatrans Perfekt X + Härter
-nebo odrásat, přednátěr Isarcoll Vorstrich NX+Hr ,pak Isarcoll 5101X
B. Pryž - rámky Salpa
-odrásat - oboustranný nános Isarcoll 5101 X 20-30 min. schnutí , zalisování
C. TR pod - rámek Salpa
-podešve v místě rámku /nesmí být přes/ natřít Isatrans Perfekt X + 5 % Härter,20 min
schnuti naložení , zalisování, rámek Isarcoll S101X
D. Usňová podešev- rámek useň
-rámek i podešev natřít Isarcoll 5101 X
E. Pryžová podešev - PUR podešev
-pryž omýt ISA Verdúnner 111, halogenizovat Icortin C 17, doba schnutí min 1 hod
-PUR omýt Reiniger RIM 3, 20 doba schnutí min,přednátěr Ultraflea Vorstrich PU/D + 5%
Härter 109
-oboustranně lepit Ultraflex 4346X + 5 % Härter 112, doba schnutí 30 - 40 min.
-aktivace 60°C, zalisování.

9. Šicí dílna

A. zaklepávání
a)
Termo - Termodur 203 , teplota 160°C
b)roztokové lepidlo:Umbugzement 500 M , nebo Zement 7020 nebo Isarcoll 5114
c)dispenní lepidlo:Irutex D 60 ST, nebo Irutex 1030/35 nebo Irutex 1038
Synt.usně - Irutex 6012 HV

B. Lepení uzávěrů
a)
termo - Termodur D nebo Termodur 4 jednostranně , prac. Teplota 160 - 200 °C
b)roztokové - Isarment 5434 - oboustranně
C. kašírování
a)
dispersní lepidla - Irutex D 60 S nebo Irutex 1030/35 nebo Irutex D 524 S (synt.usně) nebo
Irutex 1038 nebo Rakoll Folienkleber 50 T

b)roztoková - Umbugzement 500 M nebo Zement 7020
Isatrans Perfekt X nebo Isarment 5438
Ibucoll 7310 nebo Isareoil 5114!30 (stříkací pistole)

c)tavná - Termodur D nebo Lunatac P 4082 nebo Lunatac PS 4015 ZT
D. Sympatec - Goratec
Isarcoll 5114 nebo Ultraflea 4320

10. Vlepovací stélky

A. disperzní - Irutea D 524 S (synt. useň) nebo Isateg D 81 L (PVC)
B. roztokové – Isarment 5434 nebo Isarment 5438 nebo Isarment 5428 nebo Isarcoll Perfekt
nebo Isarcoll 5101
C. tavná – L.unatac P 4082 ,prac. teplota 160 -180 °C, válcem

11. Kašírování

Rakoll Folienkleber 50 T (Textil - PAD ) , raklováním nebo válcem Irutea D 60 HV (ztužení textil,
PAD) , raklováním
Ipacollan 04 D – samolepky

12. Kartonáž

Lunatac P 110 - nový název P 560 - kartonážní stroj 140-180°C , nebo Lunatac P 590 nanášení válcem
( 160°C)

13. Speciální obuvnické prostředky

A. Antistatická přísada : Antistatic Paste C 4 % do Ultratlexů
B. Půdování : Ausballmasse K 59 Antistatic nebo Ausballmasse 850 A
C. Barevný koncentrát : LSG batoh NR do CR lepidel 2
Farbpaste fiir Ultraflex SZ do PUR lepidel 2%
D. Lepení napínacích stélek na kopyta: Ipaterm S 82!3 , 160
E. Měkčení usní před napínáním: Lederweicher FK 3
F. Ztužení uspí před valchováním: Ledehárter S 59 A
G. Impregnace uspí a teatiln : Lustra! 10/15 benzin
Lnstral 10/35 isopropanol
H. Utěsnění stehů : Termodur 2044 ( podešve)
Isamix 9078 (šicí dílna)
Ultraflex 4915 – po štroblování, před nástřikem PUR
I. Přednátěry : Ultraflea 4010Y silně mastné usně Ultraflea 4021 obsahem tuků do 12%
Ultraflex Vorstrich PU/D - PUR podešve
Ultraflex R 16 - nástřik PVC podešví
Ultraflex 4905 X nebo 4907 M – nástřik PUR na pryž
Ibucoll 7,07 X nebo Ibucoll 9039 – nástřik TR podešví
Isarcoll L 8/30 nebo Isarcoll Vorstrich NX pro CR lepidla
PA – Primer 9092, Isamix 9018 na PA tkaniny
Isamix 9077 FL – polystyren + ABS
Isamix 9005 – PE a PP
J. Lepidlo pro opravny: Isapren Rapid TR X
K. Usnadnění vyzouvání kopyt : Leistenglátter E 5 K

14. Ostatní

lepení zrcátek do kufrů Ipacollan S 39
vteřinové lepidlo Isamet A 176
lepení kovů- useň,pryž - Icema L 8/45
lepení výplní do přileb (Snoubord) Lunamelt PS 5762 L

Máte dotazy nebo připomínky k našim službám, chcete poradit s výběrem nebo se chcete na něco zeptat?
Napište nám dotaz přes náš kontaktní formulář.